Membership application 2018-04-05T14:25:44+00:00

Aanmeldingsformulier lidmaatschap TPC


Starter       < 3 jaar ingeschreven bij KvK; < 10 werknemers       contributie: 175€ per jaarMicro         t/m 10 werknemers ; <€2 m omzet                           contributie: 330€ per jaarKlein         11 t/m 49 werknemers ; <€10 m omzet                     contributie: 440€ per jaarMidden      50 t/m 250 werknemers ; <€50 m omzet                  contributie: 660€ per jaar


ManVrouw


New Product DevelopmentProductverbetering (houdbaarheid, receptuur…)Opschaling productie/testproductieWetgeving/novel foodMarktintroductie/vinden launching customer/contacten retailInternationale afzetMarktvalidatieVerfijnen positionering/marktstrategieConsortiumvorming ten behoeve van subsidieFinanciering/participatieVersterken van de organisatie/het teamKostenreductieIntellectual Property